Centar za istraživanja, edukaciju i psihoterapiju

Istraživanja

Glavni smisao istraživanja je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija o određenom problemu i...
[Pročitaj više...]

Individualno psihološko savetovanje i individualna psihoterapija

Nekada je smatrano da je psihološko savetovanje (i psihoterapija) proces lečenja. Da oni koji idu ...
[Pročitaj više...]

Psihologija u organizacionom kontekstu

Konsalting psihologija se bavi primenom znanja iz psihologije i psihoterapijskih modaliteta  na obl...
[Pročitaj više...]

Profesionalna orijentacija

Centar za istraživanja, edukaciju i psihoterapiju „TENEO“  Vam nudi pomoć oko izbora idealne ...
[Pročitaj više...]
About Us Image

Teneo Centar je neprofitna organizacija koja se bavi psihoterapijom i unapređenjem mentalnog zdravlja

Teneo Centar radi na podsticanju profesionalnog razvoja, edukaciji u svrhu podsticanja ljudskih vrednosti i razvoja pojedinaca, grupa i zajednica, promociji primeni psihoterapije, podsticanju ličnog rasta i razvoja i podizanju kvaliteta interpersonalnih relacija, primeni etičkih principa u psihoterapijskom, savetodavnom i edukacijskom radu, unapređenju mentalnog zdravlja stanovništva, jačanju kapaciteta za popularizaciju nauke i promociju inovacija i pruža pomoć, zaštitu i podršku grupama, organizacijama i pojedincima koji deluju na širenju ideja i izgradnji odgovornog, aktivnog i otvorenog inovativnog društva.

Najnoviji članci

U sportu dobra prilagodljivost ukazuje na mišiće koji mogu da se istežu i omogućavaju organizmu sposobnost za bilo koju fizičku aktivnost. U životu, dobra prilagodljivost znači sposobnost emocionalne fleksibilnosti u stresnim životnim okolnostima. Svako, barem jednom, tokom života doživi neki stresni životni događaj.  Ljudi se razlikuju po načinima na koji ih  dožive.  Za nekog će […]

[Pročitaj više...]

P A C E  vežbe   P A C E vežbe se izvode u 4 koraka. Ono što je karakteristično za ove vežbe jeste da su kratke i da ih možemo obaviti i u malom prostoru. PACE vežbe nam pomažu da budemo pozitivni, aktivni, jasni i energični. Mogu se raditi bilo kada u toku dana.  […]

[Pročitaj više...]

Naredni spisak vrednosti prati filozofije Integrativnog psihoterapeuta i posebno je pripremljen za upotrebu u kliničkoj praksi. Ako se odlučite za psihoterapiju kod psihoterapeuta ove orijentacije bilo bi dobro da se slažete sa vrednostima koje slede. Klijentovo subjektivno iskustvo je njegova istina i početna tačka eksploracije. U integrativnoj psihoterapiji prihvatanje onoga što je dato i poštovanje […]

[Pročitaj više...]