Emocionalna kontrola ili prilagodljivost

U sportu dobra prilagodljivost ukazuje na mišiće koji mogu da se istežu i omogućavaju organizmu sposobnost za bilo koju fizičku aktivnost. U životu, dobra prilagodljivost znači sposobnost emocionalne fleksibilnosti u stresnim životnim okolnostima. Svako, barem jednom, tokom života doživi neki stresni životni događaj.  Ljudi se razlikuju po načinima na koji ih  dožive.  Za nekog će […]

[...]

Osnovne vrednosti Integrativnog psihoterapeuta

Naredni spisak vrednosti prati filozofije Integrativnog psihoterapeuta i posebno je pripremljen za upotrebu u kliničkoj praksi. Ako se odlučite za psihoterapiju kod psihoterapeuta ove orijentacije bilo bi dobro da se slažete sa vrednostima koje slede. Klijentovo subjektivno iskustvo je njegova istina i početna tačka eksploracije. U integrativnoj psihoterapiji prihvatanje onoga što je dato i poštovanje […]

[...]

Osnovna filozofija Relaciono – razvojnog modela Integrativne psihoterapije

Svaka psihoterapijska škola i metoda leži na određenim filozofskim konceptima. Oni boje način na koji terapeut gleda na svet, druga ljudska bića, klijente i sebe. Stoga je važno za kvalitetan psihoterapijski proces da se klijent i terapeut slažu ili da bar imaju približan pogled na svet. Prilikom izbora svog psihoterapeuta, dobro je da proverite koje […]

[...]

“Fotografija kao izraz duše”-II deo

Postoje novi dokazi koji podržavaju upotrebu fotografije kao i samog procesa fotografisanja u kontekstu  istraživanja selfa, komunikacije, kreativnog izražavanja i ličnog razvoja. Značenje fotografije nije fiksno ili apsolutno, ono je oblikovano iskustvima i perspektivom pojedinca koji je posmatra. Sadržaj fotografije ostaje isti, ali osoba koja je posmatra se menja.  Fotografija ima potencijal da dovede do […]

[...]

Snaga intuicije

“Intuitivni um je sveti dar, a racionalni um – verni sluga. Stvorili smo društvo koje poštuje slugu, a zaboravlja dar.” Albert Ajnštajn Intuitivni ljudi osluškuju unutrašnji glas, koji mnogi ignorišu. Za njih samoća nije usud, već blagodet, trenutak opuštanja uma. Osluškujući sebe, lakše se povezujemo sa emocijama. Imati intuiciju-osluškivati sebe. Poznavati telo, biti u vezi […]

[...]

Prihvatite i volite sebe

Signali koji govore da ne prihvatate sebe: – u većini situacija se ne osećate adekvatno – konstantno se upoređujete sa drugima I osećate se inferiorno u odnosu na njih – mislite da ne zaslužujete da budete voljeni – izbegavate da ostanete sami sa sobom I sa svojim mislima – ne dozvoljavate sebi da budete ono […]

[...]

 „Zaljubljeni u zaljubljenost“

  Postoje osobe koje jednostavno moraju da budu zaljubljene i da imaju nekog po svaku cenu. Ljudi razvijaju zavisnost da bi se zaštitili od neprijatnih i bolnih osećanja. Zavisnost uvek stvara štetne posledice. Kako se ponaša osoba koja je zavisna od ljubavi? Ljubavni zavisnici troše mnogo vremena i truda na osobu koja je u fokusu […]

[...]