Centar „TENEO“ pokreće „Grupu podrške za osobe koje su u procesu mršavljenja“

„Želim izgubiti 10 kilograma u sledeća tri meseca.“

„Volela bih ponovo obući farmerice koje sam nosila pre porođaja.“

„Želim da se napokon rešim ovih masnih naslaga oko struka.“

Želje i stvarnost se često ne poklapaju.

Razni psihološki faktori mogu dovesti do preteranog konzumiranja hrane, kao što su npr. depresija, anksioznost, agresija, nisko samopoštovanje, slabija kontrola impulsa, smanjena motivacija, nezadovoljstvo sopstvenim telom….

Velika prepreka pridržavanju određenom režimu ishrane može biti u tome što osoba koristi hranu kako bi regulisala svoje emocije.

Osoba poseže za hranom kada se oseća potišteno, razočarano, prestrašeno, usamljeno i sl.

Nakon toga dobijanje na težini može dovestido osećaja stida, tuge, bezvrednosti, ….. a ti osećaji ponovo mogu biti povod za prejedanje. Zato je važno pronaći metode kojima možemo postepeno prekinuti ovaj začarani krug.

Centar Teneo je uvideo važnost psihološkog aspekta mršavljenja i u svoju ponudu je uvrstio i osnivanje Grupe podrške za osobe koje su u procesu mršavljenja, sa naglaskom na osnaživanju osoba u procesu mršavljenja, jačanju pozitivne slike o svom telu i sebi, radu na promeni disfunkcionalnih misli koje često poništavaju efekte dijete i radu na povećanju motivacije.

Bez obzira da li se pripremate da krenete na dijetu ili ste već u procesu gubitka telesne težine, grupe podrške su prilika da učite od drugih koji prolaze kroz isti proces.

Prednosti grupnog rada:

  • članovi grupe uviđaju na licu mesta da njihov problem dele i drugi ljudi

  • omogućava pogled iz neke druge perspektive

  • grupa svojim članovima omogućuje međusobnu razmenu informacija i iskustava uz otvorenu komunikaciju i aktivnu podršku

  • dodatna prednost je to što ideje, osećanja i kreativnost članova jedne grupe čine grupu snažnom, podržavajućom i humanom, dajući vam priliku da razgovarate sa sebi sličnima o zajedničkim temama

  • grupa ubrzava proces promene, jer terapeut nije jedini vodič.

    OLAKŠAJTE SEBI I DRUGIMA !!!!

    Prijave šaljite na mail

psihoterapija.ns@gmail.com

kontakt@teneo.edu.rs

Leave a Reply