Individualno psihološko savetovanje i individualna psihoterapija

Nekada je smatrano da je psihološko savetovanje (i psihoterapija) proces lečenja. Da oni koji idu kod psihologa imaju neku vrstu bolesti a da ih psiholog leči od te bolesti.

Često takva predstava izaziva otpore prema odlaženju kod psihološkog savetnika i psihoterapeuta.

Rezultati istraživanja naglašavaju važnost brige o psihološkom zdravlju, jednako kao i o fizičkom zdravlju.

Briga o mentalnom zdravlju važan je preduslov za dobro fizičko zdravlje.

Danas je sve više ljudi upoznato s činjenicama koje ruše taj mit a na traženje pomoći psihoterapeuta se sve više gleda kao na znak zdrave brige o sebi.

Potrebe za psihoterapeutima u razvijenom društvu su sve veće.

Klijent ima mogućnost izbora između psihološkog savetovanja koje je najčešće fokusirano na konkretno pitanje i kratkoročno, i psihoterapije koja podrazumeva dublje istraživanje postojećih obrazaca ponašanja.

Psihoterapija je proces učenja o sebi, prihvatanja i razumevanja sebe na jedan nov način koji nam omogućava promene i neke nove izbore. To je način ličnog rasta i svako može da ima koristi od psihoterapije.

Neki od ciljeva

  • pružanje podrške u prevazilaženju trenutnih životnih problema,
  • ponovno uspostavljanje narušene psihološke ravnoteže,
  • eliminisanje simptoma i psihičke patnje,
  • učenje novih, adaptivnijih oblika ponašanja,

Osim toga, psihoterapija pomaže i u slučajevima kada shvatamo da već neko vreme nismo zadovoljni svojim životom i/ili odnosima sa drugima, a nismo sasvim sigurni šta nam se dešava.

Tok i trajanje

Tok i trajanje terapije zavisi od problema, tematike, motivacije i postavljenog cilja.

Seanse traju obično 50-60 min. Preporučena učestalost je jednom nedeljno, za klijente koji osećaju potrebu za više podrške (obično u početku terapije ili u kriznim periodima), mogući su i susreti više puta u toku nedelje. U kasnijim fazama terapije dovoljno je i jedna seansa u dve nedelje.