Neke veštine upravljanja besom

Bes je najčešća i najprodornija emocija. Tokom odrastanja učeni smo da je bes štetna emocija, bilo da se radi o našem ili tuđem besu. Posledica toga je da smo naučili da takve emocije treba izbegavati.

Zapitajte se: Koje ste poruke dobijali kao dete u vezi sa izražavanjem besa? U kojim situacijama osećate bes? Da li mislite da je dozvoljeno da osećate ljutnju? Kako izgleda kada izražavate bes?

Born, u Priručniku za prevazilaženje anksioznosti i fobija, nam navodi neke od simptoma potisnutog besa:

 • preterana samokritičnost,
 • pasivno-agresivno ponašanje kao npr. stalno kašnjenje ili odugovlačenje,
 • kukanje zbog problema bez preduzimanja akcije,
 • okrivljavanje drugih,
 • intenziviranje fobija ili preosetljivost na nove situacije bez očiglednog razloga,
 • preuveličavanje onog lošeg što nam se dešava u životu i zanemarivanje onog dobrog,
 • zabrinutost u vezi budućnosti umesto uživanja u sadašnjosti.

Tehnike upravljanja besom

 • Dozvolite sebi da ne morate uvek biti prijatni i ponašati se po standardima u svim situacijama. Pokažite ljutnju, iziritiranost u situacijama gde je to prikladno npr. ukoliko vas neko stalno kritikuje ili vas nije ispoštovao ili vas omalovažava. Saopštite kako se osećate ali pritom pazite da ne povredite tu drugu osobu.

Postoje pravila za saopštavanje osećanja:

Uverite se da osoba kojoj otkrivate ono što osećate želi da čuje ono što imate da joj kažete. Ukoliko to nije slučaj verovatno ćete završiti razgovor sa osećanjem da niste uvaženi ili shvaćeni i time vaš bes, koji osećate prema toj osobi, može da se pojača.

 • Izbegavajte okrivljavanje, tako što ćete izražavati svoja osećanja u vezi sa ponašanjem te druge osobe umesto da napadate njenu ličnost. Nakon što dopustite sebi da doživite bes, njegov intenzitet će ubrzo da se smanjuje. Ukoliko je vaš bes snažan pokušajte za početak da ga ispraznite na „neživim objektima“ .
 • Ne plašite se da ćete se otuđiti od ljudi do kojih vam je stalo ako im pokažete da ste besni. To radite zato što vam je bitno da se popravi odnos između vas a ne da se međusobno povređujete. Ukoliko nikada ne izražavate bes prema onima koje volite, može izgledati da vam nije dovoljno stalo ili da se smatrate boljim od njih.
 • Saopštite da ste ljuti ali na asertivan način poštujući i sebe i druge, a ne na agresivan način okrivljujući ili omalovažavajući druge. Kažite kako se osećate u odnosu na ponašanje te druge osobe. Ja se osećam ____________ kada ti  ________________.
 • Naučite da razlikujete načine izražavanja besa, u odnosu na intenzitet vaših osećanja. Ukoliko je vaš bes snažan verovatno nećete biti spremni da razgovarate o tome. U tom slučaju koristite fizički način izražavanje besa npr. udaranje u jastuk, vrištanje u jastuk, žvrljanje po papiru, gužvanje papira, intenzivne fizičke vežbe. Kada se intenzitet vašeg besa smanji razgovarajte sa nekim, najbolje bi bilo da podelite to kako se osećate sa nekim neutralnim prijateljem, pre susreta sa osobom na koju ste besni. Ukoliko vam niko takav nije dostupan, napišite pismo nekom ko je važan ili je bio važan u vašem životu, u kojem opisujete kako se osećate. Pišite dok god ne osetite da ste rekli sve što vam je bilo potrebno da kažete.

Snažna osećanja često su posledica neke nezadovoljene potrebe. Besom često prikrivamo, tugu, strah, potreba za poštovanjem i uvažavanjem. Ukoliko zanemarimo ili ne zadovoljimo potrebe koje se nalaze  iza tih osećanja uočićete da se one sve više pojavljuju.

Vesna Radoman Roknić

master psiholog-integrativni psihoterapeut


Literatura: Prirucnik za prevazilaženje anksioznosti i fobija-dr Edmund Born

Photo by Christopher Harris, Jez Timms, Aarón Blanco Tejedor  on Unsplash