Ko smo

 

“TENEO” CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA, EDUKACIJU I PSIHOTERAPIJU je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije, promocije i primene psihoterapije i unapređenja mentalnog zdravlja.

Ciljevi Udruženja su:

 • podsticanje celoživotnog učenja i profesionalnog razvoja;
 • organizovanje i sprovođenje obrazovnog, vaspitnog, psihosocijalnog i savetodavnog rada u svrhu podsticanja ljudskih vrednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica;
 • promocija i primena psihoterapije i edukacije u domenu ove oblasti;
 • podsticanje ličnog rasta i razvoja i podizanje kvaliteta interpersonalnih relacija i odnosa;
 • prepoznavanje i promena štetnih i samoporažavajućih oblika ponašanja;
 • primena etičkih principa u psihoterapijskom, savetodavnom i edukacijskom radu;
 • razmena i realizacija ideja, stručno usavršavanje, primena ekspertskih znanja i unapređivanje kompetencija;
 • unapređivanje zaštite mentalnog zdravlja;
 • jačanje kapaciteta za popularizaciju nauke i promociju inovacija;
 • pomoć, zaštita i podrška grupama, organizacijama, udruženjima građana, institucijama i pojedincima koji deluju na širenju ideja i izgradnji odgovornog, aktivnog i otvorenog inovativnog društva.

U ostvarivanju svojih ciljeva Centar „Teneo“ sarađuje sa stručnjacima iz interesnih oblasti, obrazovnim, zdravstvenim, sportskim, rekreativnim, kao i sa stručnim ustanovama i udruženjima iz zemlje i inostranstva, drugim civilnim organizacijama, organima vlasti u Republici Srbiji, republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa, medijima i privrednim organizacijama iz zemlje i inostranstva i drugim relevantnim subjektima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva “TENEO” CENTAR:

 • organizuje naučne i stručne skupove i savetovanja iz oblasti ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje predavanja, radionice, obuke, seminare i druge oblike edukativnih aktivnosti;
 • obavlja savetodavni rad sa decom i odraslima;
 • realizuje projekte i programe iz oblasti ostvarivanja ciljeva;
 • kreira i objavljuje edukativne veb-portale i druge oblike veb publikacija;
 • objavljuje knjige i druge štampane publikacije.