Preterana zabrinutost

Osećaj straha je u velikoj meri deo iskustva ljudskog bića. Strah je u stvari instinkt opstanka koji se javlja kao odgovor na realnu opasnost. Razmislite o tome kako bi reagovali da vam se približi opasna životinja? Najverovatnije biste odgovorili strahom. Odgovoriti  strahom u ovakvim situacijama je korisno, jer kad smo uplašeni naše telo prolazi kroz […]

[...]