Na koji način se razvijamo tokom psihoterapije?

Psihoterapija nije samo metod za lečenje psihičkih poremećaja. Ona se, možda vise nego lečenjem , bavi ličnim rastom i razvojem pojedinca. Šta podrazumeva lični rast i razvoj? Integrativni pristup u psihoterapiji smatra da lični rast i razvoj podrazumeva razvoj različitih delova selfa.  Prikazaćemo teoriju o multidimenzionalnom selfu koju su razvili Ken Evans i Maria Gilbert  […]

[...]

PSIHOTERAPIJA KROZ FOTOGRAFIJU

Istraživanje SELF-a uz pomoć vizuelnih metafora ZAŠTO FOTOGRAFIJA? Neke emocije, misli, osećanja i iskustva se lakše ili drugačije izražavaju vizuelno nego verbalno. Fotografija može da promoviše i poboljša samopoštovanje. ŠTA DA OČEKUJETE? Osnove fotografije-novi doživljaj sveta ili kako da primećujem detalje iz moje okoline Fotografija kao reč- vizuelizacija reči kroz fotografiju Šest načina gledanja na […]

[...]