Jelka Dragičević

Psiholog i edukant integrativne psihoterapije SUIP

Student master studija psihoterapijskog usmerenja, član Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju.

Tokom trajanja studija  pohađala  razne seminare, i bila učesnik mnogobrojnih projekata u okviru socijalne zaštite. Poseduje iskustvo u naučno- istraživačkom radu iz oblasti psihologije rada i mentalnog zdravlja. Stručnu praksu obavila na klinici za psihijatriju kliničkog centra Novi Sad i okviru ljudskih resursa.

Trenutno  angažovana na projektu gradske organizacije Crveni Krst u Udruženju za pomoć  mentalno nedovoljno razvijenim osobama  grada Novog Sada, kao i okviru samog udruženja gde drži psihološke radionice.

U Teneo centru bavi se uslugama profesionalne selekcije i organizacionog ponašanja, profesionalnom orijentacijom, istraživanjem i psihološkim savetovanjem.

Sistem rada : Lični rast i razvoj su mogući i zahtevaju intrapsihičku, interpersonalnu i socio-političku svesnost da se dekonstruišu i ponovo konstruišu znanje, svesnost i razumevanje.

Smatram da klijent treba da stekne uvid u  u svoj interni svet, da razume svoje maladaptibilne šablone, da konfrontira svoje negativne misli i promeni svoja ponašanja uz pomoć terapeuta.

 

Usluge/ Oblasti rada: Psihološko savetovanje, Grupa podrške , Organizacioni konsalting, Psihologija rada, Organizaciono ponašanje, Mentalno zdravlje, Psihosomatika