Nina Racić

Diplomirana psihološkinja, integrativna psihoterapeutkinja pod supervizijom.

Bavim se individualnom psihoterapijom, pre svega sa adolescentima. Višegodišnje iskustvo sam stekla u SOS Ženskom centru u Novom Sadu u psihoterapijskom i savetodavnom radu sa ženama sa iskustvom nasilja, kao i u radioničarskom radu sa srednjoškolcima i studentkinjama o različitim oblicima nasilja. Osim toga, imam iskustva u radu sa LGBT osobama. Radim na srpskom i na engleskom jeziku.

Osim edukacije iz integrativne psihoterapije, imam završenu dvogodišnju edukaciju iz Transakcione analize.

Sistem rada: Trudim se da u svom radu, tačnije u odnosu sa klijentima, kao i u životu, negujem princip ravnopravnosti. Svakoj osobi prilagođavam pristup, jer smatram da smo svi jedinstveni, te izbegavam stavljanje u kalupe. Zbog toga volim integrativnu psihoterapiju, jer mi dozvoljava kreativnost u radu i kombinaciju tehnika, u zavisnosti od onoga šta osobi preko puta mene u datom trenutku odgovara. Tokom naše ko-kreacije u terapijskom procesu, podržavam i prihvatam klijente dok oni prolaze kroz različite stadijume promene i usklađivanje misaonih, emocionalnih i telesnih procesa sve do željenog cilja.

Usluge, oblasti rada: Rad sa adolescentima, psihoterapija sa LGBTI+ osobama, anksioznost, porodično nasilje, partnerski odnosi, integrativna psihoterapija, transakciona analiza