Sandra Pašćan

magistar psihologije i geštalt psihoterapeut

Magistar psihologije i geštalt psihoterapeut. Studije psihologije  je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je 2010. godine odbranila  magistarski rad na grupi za psihoterapiju. Njeno polje interesovanja je psihoterapija koju je završila 2011. godine u Geštalt studiu Beograd – Evropski akreditovanom obrazovnom trening institutu za psihoterapiju, dok od 2012. godine poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Upoznata je sa osnovama jungijanske i konstruktivističke psihoterapije.

U okviru dugogodišnjeg radnog iskustva radila je kao stručni saradnik, školski psiholog u osnovnoj školi (2002-2011), saradnik na projektima društva za zaštitu mentalnog zdravlja “Psihofon” u Novom Sadu, volonter – psihoterapeut na odeljenju poliklinike Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu i  stručni radnik za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Pobeda-Zara” AD u Petrovaradinu.

Poseduje dugogodišnje psihoterapijsko i savetodavno iskustvo u radu sa decom, mladima i različitim grupama korisnika.

Član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije, Srpskog udruženja geštalt psihoterapeuta i centra “Teneo” za istraživanja, edukaciju i psihoterapiju.

Posebne oblasti: gubitak, raskidi, žalovanje, odnosi u porodici, partnerski odnosi, strahovi