Vesna Radoman Roknić

Integrativni psihoterapeut pod supervizijom

Master psiholog-psihoterapeut

U svom radu koristim tehnike Geštalt psihoterapije, Sistemske porodične psihoterapije i Telesne psihoterapije, ali akcenat stavljam na uspostavljanje dobrog psihoterapijskog kontakta s klijentom.

Smatram da je važno pratiti proces promene osobe, šta osoba pokušava da razvije u svom životu, u kom pravcu je krenula njena transformacija, te je podržati i pomoći joj na putu njenog razvoja. Psihoterapija je proces učenja o sebi, prihvatanja i razumevanja sebe na jedan nov način koji nam omogućava promene i neke nove izbore. To je način ličnog rasta i svako može da ima koristi od psihoterapije.

POSEBNE OBLASTI: STRAHOVI,   ANKSIOZNOST,   PSIHOLOŠKA PODRŠKA U MENOPAUZI,                                                                 RAZVOD, OSEĆAJ USAMLJENOSTI, SAMOPOUZDANJE, SAVETODAVNI RAD SA DECOM I ADOLESCENTIMA, PRUŽANJE PODRŠKE U PREVAZILAŽENJU TRENUTNIH ŽIVOTNIH PROBLEMA

  • Psihološka procena dece
  • Psihološka procena odraslih
  • Psihološko testiranje
  • Profesionalna orijentacija
  • Poslovna psihoterapija

 

Zakazivanje na mail  vesnaroknic021@gmail.com ili telefon    063/66-10-66.