Zorica Knežević

Integrativni psihoterapeut pod supervizijom

Trenutno na doktorskim studijama iz psihologije na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Nišu. Pohađam edukaciju iz Integrativne psihoterapije. Radim na Fakultetu za pravne i poslovne studije kao saradnik u nastavi. Član sam Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju.

Licenca ili Sertifikat: “Licenca za vršnjačke edukatore iz oblasi prevencije bolesti zavisnosti” – Prevent U toku edukacija iz “Integrativne psihoterapije” – Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju

Sistem rada: Smatram da osobe teže celini i harmoniji svog bića, a da bi to ostvarile potrebno je raditi na integraciji emotivnih, misaonih, ponašajnih i telesnih procesa međusobno, kao i sa socijalnom sredinom. Podržavam osobe da dođu u kontakt sa neintegrisanim delovima sebe, kako bi ostvarili bolji odnos sa okolinom, koristeći relaciono- razvojni model. Usmerena sam na stvaranje dobrog terapijskog odnosa sa klijentom i na primenu metoda iz Integrativne psihoterapije. Trenutno radim individualno i grupno sa klijentima, vodim grupu podrške za lični rast i razvoj i grupu podrške za studente koji imaju problema u učenju i polaganju ispita.

Usluge / Oblasti rada: Geštalt psihoterapija, Porodična terapija, Psihološko savetovanje, Psihoterapija, Savetovanje