Centar „TENEO“ pokreće novu iskustveno-edukativnu grupu za lični rast i razvoj

Svrha ovog programa je upoznavanje sebe na dubljem nivou,  razvijanje sopstvene ličnosti i odnosa sa drugima i razvoj ličnih potencijala. Razvoj ličnosti se dešava samo onda kada učimo nešto novo, kada stičemo novo iskustvo, ili srećemo nove ljudi koji nam donose nove doživljaje, osećanja, informacije u život.

Bavićemo se brojnim temama kao što su svesnost, komunikacija, emocije, granice, partnerski odnosi, odgovornost, anksioznost, panika, stres, briga o sebi, umanjenje patnje, osnaživanje, kao i ovladavanje specifičnim veštinama u cilju kvalitetnijeg funkcionisanja u svakodnevnom životu   i slično.

Prednosti grupnog rada:

  • članovi grupe uviđaj, na licu mesta da njihov problem dele i drugi ljudi
  • omogućava pogled iz neke druge perspektive
  • grupa svojim članovima omogućuje međusobnu razmenu informacija i iskustava uz otvorenu komunikaciju i aktivnu podršku.
  •  dodatna prednost je to što ideje, osećanja i kreativnost članova jedne grupe čine grupu snažnom, podržavajućom i humanom, dajući vam priliku da razgovarate sa sebi sličnima o zajedničkim temama.
  • grupa ubrzava proces promene, jer terapeut nije jedini vodič.

Rad na sebi zahteva određenu dozu ozbiljnosti i posvećenosti i zato  je važno da ako se odlučite za ovakav oblik rada na sebi zaista i dolazite redovno na susrete.

Radionice ce se održavati dva puta mesečno u trajanju od 2 sata.

Prijave i informacije

psihoterapija.ns@gmail.com

Friends Playing on the Beach Trinidad and Tobago

Leave a Reply