Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija je oblik lečenja pojedinca u grupi. Naglasak terapije je usmeren na pomoć pojedincu, a sama grupa predstavlja jedan od glavnih terapijskih činilaca.

Grupna psihoterapija omogućava međusobnu razmenu informacija i iskustava uz otvorenu komunikaciju i aktivnu podršku. Dodatna prednost je to što ideje, osećanja i kreativnost članova jedne grupe čine grupu snažnom, podržavajućom i humanom, dajući vam priliku da razgovarate sa sebi sličnima o zajedničkim temama.

Podstiče javljanje osećaja odgovornosti. Članovi grupe vremenom shvataju da su, bez obzira na nesrećno detinjstvo ili traumatične događaje iz prošlosti, oni sami odgovorni za svoju budućnost. Doživljaj odgovornosti za svoj život je, kod većine, najjači motivator promene i najveće osnaženje za osećaj samopoštovanja i vladanja sobom.

Grupna psihoterapija  omogućava interpersonalno učenje. Učenje o sebi, svom stavu, ponašanju i tome kako nas drugi doživljavaju, biva potkrepljeno reakcijama članova grupe i na taj način omogućava pojedincu da razume kakav utisak ostavlja na druge. Ukoliko time nije zadovoljan, grupa mu pomaže da to modifikuje, promeni.

Poželjan broj članova grupe je od 6 do 8.

Standardna dužina grupne seanse je 90 minuta, a učestalost je jednom ili dva puta nedeljno.

Grupu sastavlja i vodi master psiholog-psihoterapeut Vesna Radoman Roknić.

Grupna terapija koju primenjujemo u našem savetovalištu je integrativnog tipa.  Koristimo tehnike Geštalt terapije, Telesne terapije i Sistemske porodične terapije.

Prijave slati na mail

psihoterapija.ns@gmail.com

Literatura:

Yalom, I. & Leszcz, M. (2005). The Theory and Practice of Group Psychotherapy (5th ed.) New York: Basic Books.