Istraživanja

Glavni smisao istraživanja je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija o određenom problemu ili predmetu interesovanja.

Istraživanjem se dolazi do adekvatnih informacija o reakcijama pojedinaca i grupa na određeni proizvod ili uslugu, o njihovim stavovima i precepciji vaše organizacije ili proizvoda.

Usled jake konkurencije i velikih promena koje nosi današnje društvo, informacije dobijene istraživačkim procesom mogu biti značajne za kvalitetnije poslovanje i stvaranje novih rešenja.

Istraživanjima dobijamo značajne informacije o trenutnom stanju, predviđanje i praćenje promene ili proveru efikasnosti određenih tretmana koje praktičari sprovode.

Naš istraživački tim vam nudi širok spektar metoda za prikupljanje i obradu podataka, kao i analizu rezultata.

Takođe ćemo vas usmeriti na to koja od metoda je najbolja za vaš problem i predmet interesovanja.

Istraživanja koja nudimo su:

  • Kvantitativna istraživanja
  • Kvalitativna istraživanja

 

Kvantitativna istraživanja

Kvantitativnim metodama se prikupljaju podaci o velikom broju ispitanika. Ova istraživanja usmerena su na utvrđivanje razlika, povezanosti i predikcije pojava u populaciji.

Rezultati dobijeni statističkom analizom prikazuju se tabelarno, na osnovu čega se vrši analiza podataka i pisanje izveštaja.

Metode prikupljanja podataka koje koristimo su:

  • Istraživanje putem papira i olovke
  • Telefonsko anketiranje
  • Web anketiranje

Program koji koristimo za kvantitativnu analizu podataka je SPSS.

 

Kvalitativna istraživanja

Kvalitativnim metodama vrši se dublja analiza podataka.

Cilj im je detaljnije objašnjenje  ponašanja i davanje odgovora na pitanja: Zašto? i Kako?

Koriste se kada je potrebna šira i celovitija slika o nekoj pojavi ili problemu. Imaju za cilj razumevanje motivacije i potreba određenih grupa, kao i utvrđivanje faktora koji utiču na njihove odluke.

Kvalitativna istraživanje sprovode se na malom broju ispitanika koji poseduje karakteristike važne za temu istraživanja.

Metode prikupljanja kvalitativnih podataka koje koristimo su:

  • Fokus grupa
  • Dubinski intervju

psihoterapija.ns@gmail.com