O meni

Vesna Radoman Roknić 

Master psiholog i integrativni psihoterapeut

Psihoterapija je proces učenja o sebi, prihvatanja i razumevanja sebe na jedan nov način koji nam omogućava promene i neke nove izbore. To je način ličnog rasta i svako može da ima koristi od psihoterapije.

Smatram da je važno pratiti proces promene osobe, šta osoba pokušava da razvije u svom životu, u kom pravcu je krenula njena transformacija, te je podržati i pomoći joj na putu njenog razvoja.

POSEBNE OBLASTI:

STRAHOVI,   ANKSIOZNOST,   ,        RAZVOD, OSEĆAJ USAMLJENOSTI, SAMOPOUZDANJE, SAVETODAVNI RAD SA DECOM I ADOLESCENTIMA, PRUŽANJE PODRŠKE U PREVAZILAŽENJU TRENUTNIH ŽIVOTNIH PROBLEMA, TEŠKOĆE U SAVLADAVANJU GUBITAKA, TUGOVANJA I OPRAŠTANJA, PARTNERSKI ODNOSI.

  • Individualna psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihološka procena dece
  • Psihološka procena odraslih
  • Psihološko testiranje
  • Profesionalna orijentacija
  • Poslovna psihoterapija
  • On-line psihoterapija
  • Organizujem i vodim veliki broj različitih radionica iz oblasti ličnog razvoja.

Zakazivanje na mail  vesnaroknic021@gmail.com ili telefon    063/66-10-66.