Online psihoterapija

U odnosu na tradicionalni oblik psihoterapije, zajedničke prednosti online, e- mail i telefonskog savetovanja su da pružaju pojedincima isti nivo podrške i poverljivosti kao i u kontaktu licem u lice sa kvalifikovanim savetnikom ili psihoterapeutom.

Prednosti online psihoterapije

  • e-terapija
  • e-savetovanje
  • e-mail
  • online chat

Efektivnost online savetovanja i psihoterapije se prati zadnjih desetak godina i rezultati pokazuju da je jednako ako ne i više efikasna.

Online psihoterapija je idealna za ljude koji imaju depresiju, anksioznost, panične napade, fobiju, socijalnu fobiju, anoreksiju, probleme sa spavanjem i druge psihološke smetnje koje utiču na svakodnevno funkcionisanje.

Velika prednost online savetovanja i psihoterapije je u tome što je klijent  u mogućnosti da učestvuje u psihoterapijskom odnosu na maternjem jeziku. To je pre svega važno za one koji žive u stranim državama, gde je teško naći terapeuta koji govori istim jezikom kao i klijent.

Online psihoterapija štedi vreme za odlazak i dolazak kod terapeuta.Omogućuje pružanje usluga i onim klijentima koji su nepokretni, vezani za krevet. Dostupna vam je psihoterapija iako se nalazite fizički daleko od psihoterapeuta, bez obzira na geografsku udaljenost psihoterapeuta.

Odlična je i za brzo reagovanje u kriznim situacijama, kao i između psihoterapijskih seansi.

 

Prijave i informacije

psihoterapija.ns@gmail.com