Snaga intuicije

“Intuitivni um je sveti dar, a racionalni um – verni sluga. Stvorili smo društvo koje poštuje slugu, a zaboravlja dar.”

Albert Ajnštajn

Intuitivni ljudi osluškuju unutrašnji glas, koji mnogi ignorišu. Za njih samoća nije usud, već blagodet, trenutak opuštanja uma. Osluškujući sebe, lakše se povezujemo sa emocijama.

Imati intuiciju-osluškivati sebe.

Poznavati telo, biti u vezi sa njim, prepoznati signale, leptiriće u stomaku ili knedlu u grlu, prepoznati kada nešto nije u redu sa našim telom, je vraćanje sebi. Mnogi naučnici tvrde da je stomak naš “drugi mozak”.

Posmatranje okoline, skoncentrišući se na detalje koje ostali ne primećuju, je karakteristika koja nam omogućava da tumačimo dešavanja oko nas i predviđamo šta se može dogoditi.

Obraćanje pažnje na svoje snove. Kada spavamo do nas dolaze informacije iz nesvesnog ili intuitivnog dela našeg mozga. Nesvesni um nam kroz snove šalje poruku koja može da nam pomogne da donesemo bolje odluke. Naravno, nisu svi snovi poruke nesvesnog.

Sposobnost empatije, povezivanje sa drugima na višem nivou.

Svesnost svojih emocija i mudro bavljenje njima.

Vera u sebe i svesnost da sve dolazi i prolazi, problemi su rešivi, prepreke nisu nepremostive i deo su života isto kao i lepe stvari. Spokojnost i ravnodušnost povodom toga.

Kreativna misao, fleksibilnost u razmišljanju, učenje na greškama a ne fatalističko, rigidno razmišljanje.

Traženje odgovora unutar sebe.

Donošenje odluka uzimajući u obzir svoja očekivanja, iluzije i potrebe. Prepoznavanjem povoljnog i lošeg trenutka postižemo ravnotežu uz pomoć koje nam je lakše da donosimo najbolje odluke. U haosu informacija, dobro je oslušnuti šta nam intuicija govori, pre donošenja odluke.

Dobar putokaz je osluškivati sebe i ljude oko vas.

 

 

„Imajte hrabrosti da sledite svoje srce i intuiciju. Na neki način, oni uvek znaju šta zaista želite da budete“

Stiv Džobs.

 

 

 

Vesna Radoman Roknić

master psiholog-psihoterapeut

vesnaroknic021@gmail.com

Leave a Reply